top of page

לדמיין מחדש את הכללים

לדמיין מחדש את הכללים - המעבר הגלובלי לשוויון טרנספורמטיבי והנרטיבים של תנועות דתיות פמיניסטיות / ד"ר כוכב אלקיים-לוי, ראש מכון דבורה


המושג של שוויון טרנספורמטיבי הוא פרדיגמה גלובלית חדשה שעדיין לא נחקרה במידה רבה. מלגה זו מפתחת את הרעיון של שוויון טרנספורמטיבי ומראה את הפוטנציאל שלו לאפשר לחברה להתמודד עם אתגרים עכשוויים. במחקר זה אני מתמקד בעבודתן של תנועות דתיות פמיניסטיות וליברליות ברחבי העולם (בעיקר במדינות מוסלמיות, באירופה ובישראל). אני טוענת שעבודתן של רפורמטורים דתיים פמיניסטיים יכולה לתרום רבות להבנתנו את הרעיון המתפתח והמסקרן של שוויון טרנספורמטיבי. אני מאמין שהנרטיבים של רפורמים דתיים ושל תנועות דתיות ליברליות מלמדים אותנו על טרנספורמציה. מחקר זה יראה שהרעיון של שוויון טרנספורמטיבי צריך להתבסס על ניסיונם בהנעת רפורמה ועל תהליכים חברתיים ארוכי טווח הדרגתיים דומים.


re imagining the rules
.pdf
הורידו את PDF • 255KB


0 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page