top of page

שוויון חברתי ומגדרי: זרזים לצמיחה בת קיימא
האו"ם מזהה שוויון חברתי ומגדר כבסיס לפיתוח בר-קיימא של כל חברה. מעבר לציווי המוסרי המובנה לקדם ערכים אלה, חברות ייעוץ כלכליות עולמיות מובילות, כולל גולדמן זאקס, ארנסט אנד יאנג ומקינזי, הדגישו מתאם ברור: מדינות המחויבות לגשר על פערים חברתיים ולהעלאת תפקידי נשים מוכנות לשגשוג כלכלי וחברתי מוגבר. .

פרספקטיבה כפולה זו - הערכת שוויון הן כחובה מוסרית והן כאסטרטגיה כלכלית - חיונית לחוסן של מדינות המערב. זו לא רק עמדה אתית; זוהי גישה פרגמטית לטיפוח חברות עמידות ודינמיות.

בהקשר זה, מדינת ישראל עומדת בצומת מרכזי. אימוץ השוויון כאבן יסוד לעתידו אינו רק בחירה אלא הכרח להמשך כוחה כדמוקרטיה ליברלית. מכון דבורה בישראל מוקדש לגיבוש חזון צופה פני עתיד לאומה. המטרה שלנו היא לטפח חברה ששורשיה עמוקים בצדק חברתי ומגדרי - חברה עמידה המשחררת את מלוא הפוטנציאל של נשים וכל הקהילות המגוונות שלה".

4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page