top of page
Gymnast Hugging Knees

שיתוף מידע

כל סיפור הוא עולם ומלואו

הנציבות האזרחית לחקר ותיעוד פשעי חמאס נגד נשים וילדים,
אוספת כל שביב מידע  בנוגע לאלימות הקשה והאכזרית שהופנתה כלפי נשים וילדים
במהלך ה - 7.10 ומאז, בשבי חמאס בעזה.
אנחנו כאן כדי לשמר את הסיפורים לתיעוד היסטורי, לחקר הארועים בראי המשפט הבינ״ל ולשם תהליכי עשיית צדק עם הקורבנות. 

bottom of page