top of page
close-up-woman-against-black-background.jpg

הסיפור שלך

הנציבות האזרחית לחקר ותיעוד פשעי חמאס נגד נשים וילדים,
אוספת כל שביב מידע  בנוגע לאלימות הקשה והאכזרית שהופנתה כלפי נשים וילדים
במהלך ה - 7.10 ומאז, בשבי חמאס בעזה.


אנחנו כאן כדי לשמר את הסיפורים לתיעוד היסטורי, לחקר הארועים בראי המשפט הבינ״ל ולשם תהליכי עשיית צדק עם הקורבנות. 

כל סיפור הוא עולם, כל שביב מידע יספר אותו

bottom of page